Med mäkleri av kunskap menar vi här att knyta samman användare och producenter av kunskap som t ex utbildning.

Med våra tjänster inom kunskapsområdet menar vi här användning av hjälpmedel för analys av utbildningseffekt.

Ring eller e-posta oss med era önskemål eller frågor så kan vi inleda en dialog.

Vi samarbetar med olika företag inom analysbranschen och kan därigenom erbjuda er de bästa och mest ändamålsenliga verktygen. Ring eller e-posta oss, så kan vi inleda en dialog.

Vi har sedan 1993 varit verksamma i kunskapsbranschen. Redan detta år etablerades KunskapsBörsen, som vi har drivit som en kunskapsförmedling, för att knyta ihop köpare och säljare av kunskap. Med kunskap menar vi utbildning, kurser, seminarier, läromedel, manualer etc.

Sedan några år finns KunskapsBörsen®, i form av en börs för kunskapshandel, på Internet.